بازگشت

3

 

 پوليش کاری     

 پوليش کاری

 

 افتخار اين شرکت در دارا بودن تنها واحد پوليش کاری تمام اتوماتيک مجهز به روبات های ABB که به صورت تمام کامپيوتری عمليات سنباده و پوليش کاری را در کمترين زمان ممکن و با کيفيتی بی نظير انجام می دهد .